لگو پالت

لگو پالت های سهند پلاستیک کاوش

دانلود کاتالوگ

Created with Fabric.js 1.7.22

لگوپالت B101

icons8-height-40

ارتفاع : 20

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 100

icons8-weight-kg-50

وزن : 5 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

مشخصات فنی:
  • قابلیت تنظیم ارتفاع دیواره ها به ازای هر ردیف
  • قابل بارگیری روی انواع پالت با این ابعاد
  • قابلیت بارگیری و نگهداری محصولات به صورت ایمن، بهداشتی، سریع و آسان
  • قابلیت استفاده از جک دستی و لیفتراک
  • قابل شست و شو و ضدعفونی

لگوپالت B102

icons8-height-40

ارتفاع : 20

icons8-width-40

طول : 120

icons8-width-40 (1)

عرض : 80

icons8-weight-kg-50

وزن : 4 ± 0.5

icons8-a-paragraph-written-about-material-strength-grade-40

مواد : HDPE

قبل
بعد
مشخصات فنی:
  • قابلیت تنظیم ارتفاع دیواره ها به ازای هر ردیف
  • قابل بارگیری روی انواع پالت با این ابعاد
  • قابلیت بارگیری و نگهداری محصولات به صورت ایمن، بهداشتی، سریع و آسان
  • قابلیت استفاده از جک دستی و لیفتراک
  • قابل شست و شو و ضدعفونی