سهندپلاستیک کاوش

مزایای پالت های پلاستیکی :
حفاظت از محیط زیست
خاصیت ضربه گیری و مقاومت بیشتر
مقاوم در برابر تغییرات جوی و دما
استفاده از رنگ بندی های متنوع به منظور تفکیک مواد ، حمل و نگهداری
قابلیت شستشو با انواع شوینده ها
خوش فرم و زیبا
عدم نفوذ و تمرکز حشرات و جوندگان
بارگذاری متناسب با ابعاد متغیر
قیمت مناسب

Plastic Products Co. Inc.
Plastic Products Co. is a custom plastic, metal and ceramic injection molder. PPC's engineers work closely with you during each step of development to assure a seamless launch.
30355 Akerson Street
Lindstrom, MN
55045
US
Phone: (651) 257-5980
Fax: (651) 257-9774p 102

p 102

وزن : 23.5
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 6000 کیلوگرم
قابلیت تحمل در حالت متحرک : 1700 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 374

طول: 130
عرض: 110
ارتفاع: 15
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


p 101

p 101

وزن : 18.5
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 5000 کیلوگرم
قابلیت تحمل در حالت متحرک : 1500 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر : 374

طول: 130
عرض: 110
ارتفاع: 15
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


p 104

p 104

- وزن :7 کیلوگرم
- قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 1000 کیلوگرم
- قابلیت تحمل در حالت متحرک : 600 کیلوگرم
- مقدار جایگزین در کانتینر : 550
- قابلیت استفاده توسط جک دستی و جک پالت

طول: 120
عرض: 100
ارتفاع: 12
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


p 103

p 103

وزن خالص: 500گرم ± 13کیوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت:3000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک:1250 کیلوگرم
مواداولیه:HDPE
تعداد جایگزین در کانتینر:374

طول: 130 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P105

P105

وزن خالص: 500 گرم ± 13.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حال ثابت:4000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 2000 کیلوگرم
مواد اولیه : HDPE
تعداد جایگزین در کانتینر :600

طول: 120 cm
عرض: 80 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P106

P106

وزن:500 گرم ± 12.2 کلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک:1250 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر:570
قابلیت جابجایی با لیفتراک یا جک پالت

طول: 120 cm
عرض: 100 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P107

P107

وزن : 500 گرم ± 15 کیوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 1500 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر :570

طول: 120 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P108

P108

وزن : 500گرم ±16.7 کیلو گرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت :3000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 1500 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر:570
قابلیت جابجایی با لیفتراک یا جک پالت /خاصیت پالت بهداشتی

طول: 120 cm
عرض: 100 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P109

P109

وزن :500گرم±12.7 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 3000 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 1250 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 600
قابلیت جابجایی با لیفتراک یا جک پالت

طول: 120 cm
عرض: 80 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P110

P110

وزن : 500 گرم±13.5 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت :3000 کیلو گرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک: 1250 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 600
قابلیت جابجایی با لیفتراک و یا جک پالت / پایه کف صاف بهداشتی

طول: 120 cm
عرض: 80 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P111

P111

وزن :500گرم±18 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 5000کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 1700 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 374
قابلیت جابجایی با لیفتراک یا جک پالت

طول: 130 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P112

P112

وزن :500گرم±20 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 6000کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 2000 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 374
قابلیت جابجایی با لیفتراک

طول: 130 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


P113

P113

وزن :500گرم±25 کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت ثابت : 6000کیلوگرم
قابلیت تحمل وزن در حالت متحرک : 3000 کیلوگرم
تعداد جایگزین در کانتینر: 374
قابلیت جابجایی با لیفتراک

طول: 130 cm
عرض: 110 cm
ارتفاع: 15 cm
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست