سهندپلاستیک کاوش

از مزایای سبدهای پلاستیکی میتوان گفت :
سبک می باشد لذا در حمل و نقل کاربرد دارد .
عایق حرارتی و الکتریکی خیلی خوب هستند .
در برابر حلال های شیمیایی مقاومند .
مقاوم در برابر شرایط جوی
ارزان هستند .

Plastic Products Co. Inc.
Plastic Products Co. is a custom plastic, metal and ceramic injection molder. PPC's engineers work closely with you during each step of development to assure a seamless launch.
30355 Akerson Street
Lindstrom, MN
55045
US
Phone: (651) 257-5980
Fax: (651) 257-9774 T 101

T 101

- وزن : 5.100 کیلوگرم
- ظرفیت : 200 لیتر
شبکه ای بودن دیواره های اطراف سبد های پلاستیکی مانع از گمراه شدن خریدار و باعث کاهش احتمال قاطی کردن محتویات هر سبد از لحاظ کیفی توسط تولید کننده می شود

طول: 76
عرض: 53
ارتفاع: 50
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 102

T 102

وزن : 2/500 کیلوگرم
ظرفیت : 115 لیتر

طول: 66
عرض: 46
ارتفاع: 37
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 103

T 103

وزن : 4/900 کیلوگرم

ظرفیت : 130 لیتر

طول: 66
عرض: 50
ارتفاع: 37
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 104-B

T 104-B

وزن : 2.100 کیلوگرم
ظرفیت : 40 لیتر
با توجه به قابلیت بازیافت و راندمان کاربرد مصنوعات پلاستیکی و عمر طولانی آنها ، جایگزینی جعبه های پلاستیکی بجای جعبه های چوبی از مزیت راهبردی و صرفه جویی بیشتری برخوردار است.

طول: 60
عرض: 40
ارتفاع: 25
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 105

T 105

وزن : 1.600 کیلوگرم

ظرفیت : 45 لیتر

طول: 58
عرض: 37
ارتفاع: 21
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 106

T 106

وزن : 8 کیلوگرم

ظرفیت : 400 لیتر

طول: 105
عرض: 66
ارتفاع: 54
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست


T 104-A

T 104-A

وزن : 2.100 کیلوگرم

ظرفیت : 40 لیتر

یکی از ویژگی های جعبه های پلاستیکی حجم کم خالی آن ( بعلت داخل هم شدن ) در مقایسه با جعبه های چوبی می باشد که این خود صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های حمل و نقل را به همراه دارد.

طول: 60
عرض: 40
ارتفاع: 25
مواد: HDPE
رنگ:

درخواست